Flevosprong
Openbare basisschool
de Barrage 2
tel 318524

Het Kompas
Prot. Chr. basisschool
Concourslaan 2
tel 313235

De Zonnewijzer
Katholieke basisschool
de Barrage 4
tel 318529

"Jip"
Peuterspeelzaal
de Barrage 6
tel 310142

"Robbedoes"
Buitenschoolse opvang
de Barrage 6
tel 317498

"Pippeloentje"
Kinderdagverblijf
de Barrage 6
tel 317498

Terug